کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کانون نهادها/محمدرضا خواجه نصیر/ نقدینگی/ ارز/ بازار سرمایه/سپرده گذاری/ سرمایه گذاری آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، مزیت بازار سرمایه است

28 ژانویه 2017
کد خبر : 972602آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، باعث خواهد شد شفافیت و مزیت پرداخت مالیات مقطوع در بازار سرمایه، بیش از پیش مشهود شود و این روند افزایش فعالیت سرمایه گذاران در بورس را به همراه خواهد داشت.

 

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم در خصوص ارائه اطلاعات دستگاه های مختلف از جمله ارائه اطلاعات مربوط به داد و ستد سهام به سازمان امور مالیاتی، این شائبه را ایجاد کرده که ممکن است رویکرد مذکور یک نکته منفی در بازار سرمایه باشد.

 محمودرضا خواجه نصیری، مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و مدیرعامل تامین سرمایه آرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم، بر اساس طرح جامع مالیاتی کشور در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی ابلاغ شده است.

 محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین سرمایه آرمان (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) با تاکید بر اینکه این آیین نامه مالیات مضاعفی به فعالین بازار سرمایه تحمیل نمی کند عنوان کرد: با توجه به اینکه قوانین مالیاتی مربوط به نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع نیم درصد اعلام شده، قطع به یقین این آیین نامه به دریافت مالیات مضاعف داد و ستد سهام منجر نخواهد شد.

 مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها با بیان اینکه دریافت اطلاعات برای شفاف سازی اقتصاد یک امر لازم است اظهار داشت: به نظر می رسد اجرای کامل همه بندهای این آیین نامه مالیاتی به عنوان یک نکته مثبت برای بازار سرمایه قلمداد شود. اجرای این آیین نامه در مزیت های مالیاتی فعلی بازار سرمایه، شامل پرداخت مالیات مقطوع و شفاف، خللی ایجاد نخواهد کرد و سرمایه گذاران عملا در رسیدگی های مالیاتی بازار سهام با مشکلی مواجه نمی شوند.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بندهای تدوین شده این آیین نامه در همه دنیا مرسوم است و افزایش شفافیت عملکرد همه بخش های اقتصادی را به همراه دارد و در واقع یک نکته مثبت برای بازار سرمایه است.

 مدیرعامل تامین سرمایه آرمان تاکید کرد: شاید پیش از ابلاغ این آیین نامه مزیت های مالیاتی بازار سرمایه به خوبی دیده نمی شد اما اکنون توجه افراد بیشتری به آن جلب خواهد شد و احتمالا باید در انتظار ورود نقدینگی بیشتر به بورس باشیم.

 وی افزود: به عنوان مثال طبق قانون برخی عملکرد های اقتصادی خارج از بازار سرمایه مشمول مالیات ۲۵ درصد می شود (هرچند بعضا اطلاعات مربوط به آن اعلام نمی شود) اما طبق این آیین نامه همه فعالیت های مربوط به ارائه کالا و خدمات، سکه، ارز و غیره باید اعلام شود و در نتیجه مزیت مقطوع نیم درصدی و شفاف بازار سرمایه در پرداخت مالیات مشهود تر خواهد شد و این موضوع افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت.

 خواجه نصیری ادامه داد: در این آیین نامه به فعالیت های اقتصادی از جمله معاملات سهام یا سپرده های بانکی اشاره شده اما این به معنای آن است که میزان درآمدهای ناشی از داد و ستد سهام و سپرده گذاری بانکی شناسایی شود تا مالیات مضاعف به آن تعلق نگیرد. در واقع بر اساس این آیین نامه فعالیت های اقتصادی بازار سهام از سایر عملکرد های اقتصادی تفکیک می شود تا شامل مالیات مضاعف نشود.

 مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با بیان اینکه ارائه اطلاعات خواسته شده  در این آیین نامه بیشتر در پی شفافیت عملکرد تجار، فعالین بازار ارز و سکه و واردکنندگان کالا است و ارتباط چندانی به فعایت سرمایه هایی که در چارچوب بورس در گردش است ندارد تاکید کرد:  قطع به یقین اجرایی شدن آیین نامه مذکور مزیت مالیاتی بازار سرمایه را مشهود تر خواهد کرد و اجرای آن به توسعه بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

 در پایان مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها تاکید کرد سرمایه گزاران بورسی همواره مالیات خود را با شفافیت پرداخت کرده و می کنند و باید به دنبال اجرای کامل آن باشند. بورس همواره شفاف بوده و جریان اطلاعات در آن به روشنی صورت گرفته و نباید نسبت به این آیین نامه مالیاتی نگرانی ایجاد شود.

 وی تصریح کرد: ممکن است این شائبه ایجاد شود که اجرای آیین نامه مالیاتی به خروج نقدینگی از بورس منجر شود! اما همانگونه که ذکر شد با نگاه به این دستورالعمل این سوال بزرگ مطرح خواهد شد که سرمایه از بورس به کجا منتقل خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت همه فرصت های اقتصادی مشمول ارائه اطلاعات و پرداخت مالیات مضاعف هستند و در نتیجه اجرای این آیین نامه بازار سرمایه را به یک مقصد خوب سرمایه تبدیل خواهد کرد نه مبدا سرمایه؛ از همین رو باید در انتظار رونق بیشتر بورس باشیم.