کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کمیته داوران اولین جشنواره تحلیل برتر  

 

download محمد اصولیان  دکتری مدیریت مالی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
download (1) سید محمد هاشمی‌نژاد

دکتری مدیریت مالی

 

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تأمین پارس

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

download (2)

 

روح‌الله حسینی‌مقدم

کارشناسی ارشد اقتصاد

معاون ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 

AliAkbari_jpg (2)

 

مرتضی علی اکبری کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار  معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
 

photo_2017-10-16_12-20-07

 

عبدالمجید دهقان دکتری مدیریت مالی کارشناس ارشد معاونت شرکت‌ها و مجامع در شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی