کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


 

متأسفانه به دلیل تکمیل ظرفیت، قادر به ثبت‌نام شما نخواهیم بود. امید داریم در برنامه‌های بعدی پذیرای شما باشیم.