کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


  • لطفا نسبت به تکمیل نمودن تمامی فیلدهای فرم دقت لازم را مبذول فرمائید.
  • اطلاعات مدیر صندوق(شخصیت حقوقی)

  • نام باید بصورت کامل تایپ گردد و از قراردادن کاراکترهای اضافی شامل اعداد و علائم نقطه(.) و خط فاصله (-) و استفاده از سایر علائم و کاراکترها خودداری نمائید.
  • این شماره جهت هماهنگی‌های بعدی شماره دارای برنامه‌های اجتماعی از جمله واتس‌آپ باشد
  • نام و نام خانوادگی باید بصورت کامل و پشت سرهم تایپ گردد و از قراردادن کاراکترهای اضافی شامل اعداد و علائم نقطه(.) و خط فاصله (-) و استفاده از سایر علائم و کاراکترها خودداری نمائید.
  • انواع فایل های مجاز : , pdf.
  • نام و نام خانوادگی باید بصورت کامل و پشت سرهم تایپ گردد و از قراردادن کاراکترهای اضافی شامل اعداد و علائم نقطه(.) و خط فاصله (-) و استفاده از سایر علائم و کاراکترها خودداری نمائید.
  • شماره تلفن خود را، بطور صحیح وارد کنید. مثال : 02199999999