کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


قوانین و مقرراتسازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیه «عدم‌امکان ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری» را منتشر نمود


سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیه «اعلام امکان اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری» را منتشر نمود


مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اعلام فرم‌های مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط صدور و ابطال غیرحضوری واحد‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ شد


دستورالعمل تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه


مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار


قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار


آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس


آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده


قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی


اساسنامه نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری


دستورالعمل اجرایی معاملات عمده


دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار


دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار


دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی ناشران


اساس‌نامه نمونه شرکت هلدینگ