کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، برنده جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت شد

14 فوریه 2018
کد خبر : 975900در «دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای» کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت (MSR) را دریافت کرد. کانون به ‌واسطه تدابیر و تلاش‌ها در طراحی

استقرار و اجرای معیارهای مسئولیت اجتماعی و کوشش در جهت نهادینه‌سازی آن‌ها برای ارتقای تعهدات و مسیولیتهای مدیران و همکاران آن از سوی دبیرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی شایسته این تقدیر شناخته شده است.

8FE825D9-85E4-46F4-982E-A5ED90A1122D