کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش پیش‌بینی فضاي كسب و كار ایران فصل اول ۲۰۱۶ منتشر شد

گزارش پیش‌بینی فضاي كسب و كار ایران
فصل اول ۲۰۱۶
پيش‌بيني ده ساله منتهی به سال ۲۰۲۴

توافق هسته‌ای ایران امکان بازگشت رشد اقتصادی کشور به ناحیه مثبت و بازگشایی درهای بازاری مهم را به روی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌آورد، ضمن این که شرکت‌های فعال در زمینه کالاهای مصرفی و همچنین شرکت‌های زیربنایی ذی‌نفعان اصلی خواهند بود. البته نگرانی‌ها نسبت به ریسک عملیاتی و سیاسی باعث کاهش رشد ناشی از لغو تحریم‌ها خواهد شد. این توافق از یک طرف کاربردهای ژئوپلتیکی مهمی دارد و از طرف دیگر مسأله عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی را تشدید خواهد کرد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۲ تماس حاصل فرمایید.

www.passport.ir