کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش ویژه همایش شرکت‌های برتر ایران

19 فوریه 2018
کد خبر : 975961سازمان مدیریت صنعتی رتبه‌بندی، در سال ۱۳۹۶ شرکت‌های برتر ایران (بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۵) را برای بیستمین سال متوالی تهیه نموده است.
شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، به‌ترتیب براساس میزان فروش ۳۳۳,۸۸ و ۱۱۴۵۱/۷ میلیارد ریالی، جزو صد شرکت برتر ایران رتبه‌بندی شده است.

 

pdf2گزارش ویژه همایش شرکت‌های برتر ایران  

 

 

Report-96_001