کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.