کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


سمینار بازاریابی “خدمات و ابزارهای مالی”

بزرگترین سمینار تخصصی کشور با موضوع بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی پنجشنبه ۸ آبان ماه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.