کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری افتتاحیه مدرسه پاییزه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

به‌همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، طی مراسمی افتتاحیه و اولین جلسه مدرسه پاییزه کانون نهادها تحت عنوان «مدیریت در سازمان‌های مدرن» با حضور مدیران ارشد ارکان بازار سرمایه در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷ در محل خانه کارمان برگزار گردید.

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه: