کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران فصل اول ۲۰۱۶ منتشر شد.

گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران
فصل اول ۲۰۱۶
همراه با پیش‌بینی ۵ ساله تا سال ۲۰۱۹
انتظار می‌رود بخش خودرو یکی از بزرگترین ذی‌نفعان رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ باشد درحالی‌که مصرف‌کنندگان تمایل و ترجیح بیشتری به برندهای غربی خواهند داشت. بهبود چشم‌انداز تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت نیز پشتیبان رونق بخش خودرو تجاری است.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۲ تماس حاصل فرمایید.

www.passport.ir