کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تحلیل صنعت بانکداری ایران فصل اول ۲۰۱۶ منتشر شد.

گزارش تحلیل صنعت بانکداری ایران

فصل اول ۲۰۱۶
همراه با پیش‌بینی ۵ ساله تا سال ۲۰۱۹
بخش بانکداری ایران از لغو تحریم‌ها علیه کشور از ابتدای سال ۲۰۱۶ منتفع خواهد شد، اما این بخش طی فصول آتی در وضعیتی تقریباً بحرانی باقی خواهد ماند. هم راستا با بهبود شرایط اقتصادی، نرخ رشد وام‌دهی نیز افزایش خواهد یافت، اما ارزش پایین ریال و سطح بالای تورم بر سطح رشد سپرده تأثیر خواهد گذاشت.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۲ تماس حاصل فرمایید.

www.passport.ir