کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش «بررسی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی شرکت‌ها و الزامات اجرای آن»

02 سپتامبر 2017
کد خبر : 974243گزارش «بررسی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی شرکت‌ها و الزامات اجرای آن» در ادامه تقدیم شده است. از آن‌جا که احتمالاً این گزارش نهایتاً به یک ابزار مالی منجر خواهد شد،

اگر نقطه نظرات خاصی پیرامون آن وجود دارد به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به شماره فکس ۸۸۳۴۹۴۳۲ اعلام نمایید.

pdf2طرح انتشار اوراق

طرح انتشار اور-1