کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کتاب ایران در گزارش‌های بین‌المللی (۲۰۱۸-۲۰۱۷) نوشته دکترسعید اسلامی‌بیدگلی و سارا هداوند، به چاپ دوم رسید

04 مارس 2018
کد خبر : 976265کتاب ایران در گزارش‌های بین‌المللی (۲۰۱۸-۲۰۱۷) نوشته دکترسعید اسلامی‌بیدگلی و سارا هداوند، در بهمن‌ماه ۹۶ منتشر و تنها چند روز پس از انتشار، به چاپ دوم رسید.

“ایران در گزارش‌های بین‌المللی” کتابی است که به بررسی “گزارش رقابت‌پذیری جهانی”، “گزارش سهولت کسب‌وکار”، “گزارش توسعه انسانی”، “شاخص رفاه لگاتوم”، “شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت”، “گزارش شاخص آزادی اقتصادی” و “شاخص ادراک فساد” می‌پردازد.

در هر کدام از این هفت گزارش، ابتدا به‌طور مختصر آن گزارش، شاخص و نهاد ناشر آن معرفی شده است. سپس وضعیت ده کشور اول این گزارش در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

به‌دلیل این‌که ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا قرار دارد، اطلاعات این کشورها از گزارش استخراج شده و سپس وضعیت ایران در تمام شاخص‌ها و زیرشاخص‌های هر گزارش با جزئیات بررسی و به روندهای سال‌های اخیر اشاره شده است.