کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


پیشنهاد کارگروه‌های تخصصی سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درخصوص “ارتقای شفافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری”

03 سپتامبر 2017
کد خبر : 974259باتوجه به برگزاری کارگروه تخصصی مشترک فی‌مابین شرکت‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درخصوص “ارتقای شفافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری” و پیشنهاد مطرح شده در جلسه فوق که ضمیمه خبر می‌باشد، از کلیه اعضای محترم کانون تقاضا می‌شود چنانچه نقطه نظر خاصی پیرامون پیشنهاد مطرح شده دارند به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اعلام نمایند.

 

pdf2صورت‌جلسه کارگروه تخصصی

LOGO- Large