کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی

31 دسامبر 2018
کد خبر : 978958کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نظر دارد مطالعه‌ای درباره وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتی و اثر این گونه فعالیت‌ها بر عملکرد شرکتی در شرکت‌های عضو انجام دهد. ماحصل این مطالعه سنجش وضعیت شرکت‌ها در موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی و مبنایی برای برنامه‌ریزی بهتر کانون در این جهت خواهد بود.

در همین راستا، پرسشنامه‌ای توسط واحد مسئولیت اجتماعی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری طراحی گردیده و به پیوست در دسترس اعضا قرار گرفته است.

لذا خواهشمند است با تکمیل اطلاعات پرسشنامه توسط دست کم سه نفر از اعضای اصلی شرکت، اطلاعات درخواستی را حداکثر تا تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۹۷ ارسال نمایید.

لازم به ذکر است تمامی اطلاعات به‌دست آمده از این پرسشنامه محرمانه خواهد بود.

 

تکمیل پرسشنامه