کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


پایان فرآیند اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

25 فوریه 2018
کد خبر : 976127کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران طبق ماده ۲۶ اساسنامه خود، موظف است فهرست نامزدهای عضویت در هیأت‌مدیره و نمایندگان آن‌ها و سوابق این نمایندگان را حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، از طریق آگهی در محل دفتر مرکزی و سایت اینترنتی کانون، به اطلاع تمامی اعضای کانون برساند.

بر همین اساس کانون از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ اقدام به ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیأت‌مدیره نمود و با توجه به اتمام فرآیند ثبت‌نام متقاضیان، اسامی و رزومه کاندیداها در سایت کانون قابل رؤیت می‌باشد.

شایان ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه کانون در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۴ برگزار خواهد شد.