کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


هیئت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

ليست اعضاي منتخب هیئت‌مديره كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت

 

 

به نمایندگی از

 

جعفر ربیعی رئیس هیئت‌مدیره صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس
سیدروح‌اله حسینی‌مقدم نائب‌رئیس هیئت‌مدیره تأمین سرمایه بانک ملت
  امیر تقی‌خان تجریشی عضو هیئت‌مدیره

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

  سلمان خادم‌المله عضو هیئت‌مدیره تأمین سرمایه امین
محمودرضا خواجه‌نصیری عضو هیئت‌مدیره تأمین سرمایه تمدن
 محمدرضا مایلی عضو هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی
محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات