کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


همایش استانداردهای بین المللی …

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با حضور بیش از ۱۴۰۰ نفر از مدیران، حسابرسان ارشد، حسابداران و جمعی از دانشجویان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران این همایش به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاه علامه طباطبایی و جامعه حسابداری رسمی ایران برگزار شد. این همایش در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه جاری در محل مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو و با حضور بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از مدیران، حسابرسان ارشد، حسابداران و جمعی از دانشجویان صورت پذیرفت. در این همایش ابتدا بهروز خدارحمی به عنوان دبیر اجرایی همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس علی ثقفی به عنوان دبیرعلمی همایش سخنرانی کرد. علی صالح آبادی نیز در اولین همایش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی با تأکید بر ضرورت استفاده از استانداردهای بین المللی افزود: پس از بهبود فضای بین المللی، تعامل اقتصاد ایران به خصوص در بازار سرمایه با دیگر کشورها در دنیا افزایش می یابد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران خارجی به صورت های مالی شرکتهای داخلی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توجه خواهند کرد، افزود: سرمایه گذاران بین المللی معمولاً پرتفوی از سهام در تمام بورس ها تشکیل خواهند داد. و این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه بازار سرمایه ایران به سمتی حرکت کند که از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بهرمند شود. در این همایش سعید جمشیدی فرد، محمدرضا عربی، موسی بزرگ اصل، حسین وکیلی، محمد عرب مازار، رافیک باغومیان، حسین ظهرابی، حسن سراجی، علیرضا خالق، دکتر روح اله رجبی، علی حسینی، نظام الدین رحیمیان، علی رحمانی و آزاده مداحی به ایراد سخنرانی درباره ی موضوع همایش پرداختند.