کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نگرانی‌ها در مورد رکود جهانی ناشی از ویروس کرونا

نگرانی‌ها در مورد رکود جهانی و به‌ویژه عمیق و طولانی شدن آن در حال افزایش است و این نگرانی‌ها با ادامه روند فعلی، وضعیت بحرانی‌تری به خود خواهد گرفت. در مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شده است.