کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نوبلیست‌های سال ۲۰۱۸ انتخاب شدند

08 اکتبر 2018
کد خبر : 978181پل رومر (۶۲ ساله از دانشگاه نیویورک) و ویلیام نوردهاوس (۷۷ ساله از دانشگاه ییل) به‌خاطر همگرایی تحولات تکنولوژی و تغییرات آب‌وهوایی با تحلیل‌های اقتصاد کلان نوبل اقتصاد ۲۰۱۸ را دریافت کردند. 

جایزه نوبل معتبرترین جایزه‌ای است که در حوزه‌های علمی به یک دانشمند تعلق می‌گیرد. جایزه نوبل در سال ۱۸۹۵، به وصیت” آلفرد نوبل” ، کارخانه‌دار وشیمی‌دان سوئدی، که بیشتر او را به دلیل ابداع” دینامیت” می‌شناسند، پایه‌گذاری شد.

طبق وصیت وی، پنج جایزه به‌طور سالانه در رشته‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح به افرادی تعلق می‌گیرد که بیشترین خدمت را به مردم کرده باشند.