کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی
طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه، جزیره کیش شاهد برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور بود.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه، جزیره کیش شاهد برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور بود.  معرفی قابلیت‌های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی‌ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه ، توانمندی‌های شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار، خدمات نوین بانکی در حوزه بازار پول ، خدمات نوین بیمه‌ای، کمک به تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی و افزایش ظرفیت‌ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه ها بود.

عکس توسط پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه تهیه شده است.