کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نظر جمعی از مدیران عضو کانون در خصوص نوع عملکرد دبیرکل کانون نهادها

15 ژانویه 2019
کد خبر : 978997اظهار نظر دکتر یوسفعلی شریفی؛ مدیرعامل تأمین سرمایه کاردان و دکتر محمدجواد عشقی نژاد؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد

 

دکتر یوسفعلی شریفی؛ مدیرعامل تأمین سرمایه کاردان در خصوص عملکرد دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (دکتر سعید اسلامی بیدگلی) در مصاحبه‌ای گفته است که در دسترس بودن ایشان و راحتی ارتباط با دبیرکل کانون باعث رفع هرچه سریعتر مشکلات با سازمان بورس شده است و ابراز خشنودی کردند بابت وجود کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران که بعنوان واسط نهادها و سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند در روند سریع مسائل، تأثیر گذار باشد.

همچنین جناب آقای دکتر محمدجواد عشقی‌نژاد؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد تاکید داشتند بر پرثمر بودن کانون در سالهای اخیر عمر خود که گزارش ایشان را در ذیل میبینیم.