کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


اظهارنظر اقتصاددان مجرب در خصوص کارکرد دولت

31 مارس 2019
کد خبر : 979400دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران؛ سعید اسلامی بیدگلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت  امروز فکر نمی‌کنم کسی بتواند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند.

شانس بسیار بزرگ دولت این است که تحریم هست تا برای وضعیت اقتصادی بهانه داشته باشد، چون اگر تحریم هم نبود ما تقریبا با همین وضعیت مواجه بودیم .

بدون تحریمها شاید فقط وضعیت رشد اقتصادی متفاوت بود، چون نفت در آن اثر پررنگی دارد، اما در حوزه تورم و رکود بدون تحریم هم همین وضعیت را داشتیم.