کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نشست خبری دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون

12 آوریل 2017
کد خبر : 973077در محل برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶تا ۱۷:۳۰