کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


موج جابجایی مدیران در بزرگ‌ترین شرکت ایران

12 مارس 2018
کد خبر : 976375



دو روز پیش خبر خداحافظی عادل نژاد سلیم از هلدینگ خلیج فارس و روی کار آمدن جعفر ربیعی به جای او در این شرکت منتشر شد. حال نخستین اخبار پس از مدیریت جدید آن هم درمورد تغییر مدیریتی در پنج زیرمجموعه این هلدینگ منتشر شده است.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از اقتصاد آنلاین؛ بر این اساس، حسن نشان‌زاده که پیشتر مدیر تولید پتروشیمی بندر امام بود، جانشین رضا امیری مدیرعامل این مجموعه شد.  علیرضا شمیم که عضو هیات مدیره پتروشیمی مبین بود، به عنوان مدیرعامل این مجموعه انتخاب شد. شاپور یاوری، نایب رئیس هیات مدیره پتروشیمی فجر به عنوان مدیرعامل پتروشیمی پاسارگاد تعیین شد. جلیل قسامی که معاونت رئیس تعمیرات پتروشیمی پارس را در سوابق خود دارد، به عنوان مدیرعامل پتروشیمی پارس و تقی صانعی که سرپرستی کارخانه مجتمع نوری را در کارنامه خود دارد، به عنوان مدیرعامل پتروشیمی نوری معرفی شدند.

جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ضمن تایید خبر فوق، این تغییرات را به دلیل بازنشستگی مدیران قدیمی و با سابقه در حوزه پتروشیمی دانست و اظهار داشت که اکنون افرادی از زیرمجموعه همان شرکت ها و از مجموعه پتروشیمی به عنوان جانشین مدیران عامل قبلی تعیین شده اند.

به گفته او در حال حاضر تصمیم جدی برای تغییرات مدیریتی دیگر وجود ندارد. او در این خصوص گفت: برنامه جدی برای بقیه شرکت ها وجود ندارد چون کار مجموعه ها در حال انجام است و نیروهای باسابقه و متخصص مشغول به کار هستند. شاید جا به جایی هایی در جهت ارتقای مدیریت شرکت ها صورت گیرد اما فرض بر این است که حداکثر استفاده از نیروهای داخل مجموعه باشد.