کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مهار فشار تقاضا روی سهام بنگاه‌ها، ابزاری در جهت ایجاد رشد پایدار بلندمدت بازار سرمایه

15 سپتامبر 2018
کد خبر : 977977علی اسلامی‌بیدگلی، رییس هیأت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (عضو هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): استفاده از هر راهکاری که منجر به کاهش هیجانات و رفتارهای غیر کارشناسی در بازار سرمایه شود، به رشد بلندمدت بازار کمک می‌کند. یکی از این ابزارها، مهار فشار تقاضا روی سهام بنگاه ها است که به ایجاد رشد پایدار بلندمدت برای آن شرکت منجر می شود و شرکت ها با نوسانات کوتاه مدت کمتری مواجه شوند.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رییس هیات مدیره شرکت آرمان آتی، با بیان مطلب بالا گفت: متاسفانه این روزها شاهد هستیم که در بسیاری از مقاطع، استراتژی مدیران سرمایه گذاری بنگاه ها، شبیه استراتژی سهام داران حقیقی شده و این موضوع، بازار سرمایه را دچار هیجانات یک طرفه می کند.

علی اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه ممکن است برخی سهام با نگاه سرمایه گذار خرد و بررسی فرصت های سرمایه گذاری جایگزین، ارزش نگه داری داشته باشد، ابراز داشت: اما اتخاذ تصمیم به منظور نگه داری همان سهام، برای سهام داران حقوقی با توجه به تعداد سهام پرتفوی شان، استراتژی درستی نباشد. تجربه نشان داده برخی مدیران پرتفوی ها همان رفتاری را دارند که شخص حقیقی برای دارایی های خود اتخاذ می کنند.

وی با توصیه به سهام داران عمده در خصوص تهیه گزارش های کارشناسانه، خاطرنشان کرد: سهام داران عمده باید گزارشی کارشناسانه تهیه کنند تا میزان سهام قابل واگذاری در صورت عبور از قیمت های خاص مشخص باشد. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها طی سال های گذشته از وجود سهام در پرتفوی خودشان به عنوان دارایی های تحمیلی از دولت و بانک مرکزی یا تصمیمات غلط مدیران گذشته ناراضی بودند و این روزها زمان مناسبی برای واگذاری آن ها به شمار می رود.

رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با اشاره به اینکه این روزها با الزام به فروش سرمایه گذاری های بانک ها مواجه هستیم، افزود: متاسفانه کمترین حجم عرضه سهام توسط بانک ها صورت می گیرد. از سوی دیگر، با عرضه اندک سهام توسط صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مواجه هستیم. در دوره های گذشته بارمالی این شرکت ها به دلیل پایین بودن قیمت سهام، بر دوش دولت بوده است، اما این روزها با وجود رشد ۲۰۰ درصدی قیمت سهام، شاهد پاسخگویی سهام دار عمده به عطش خرید سهام داران حقیقی نیستیم.

علی اسلامی بیدگلی ادامه داد: باید توجه داشت فروش یک میلیارد سهم نمی تواند با قیمت فروش هزار سهم در پرتفوی دارای یک استراتژی باشد.

وی با تاکید بر اینکه همزمان با رشد بازار باید کمک کنیم ارزش پایه بازار هم افزایش یابد، گفت: یکی از روش های آن عرضه سهام شرکت های جدید یا تسریع در صدور مجوزهای افزایش سرمایه دارای طرح های توسعه ای منطقی است. راهکار دیگر، افزایش سهام شناور آزاد است که باعث کنترل فشار نقدینگی می شود و از رشد بی رویه بازار جلوگیری می کند. اما متاسفانه در این مدت شرکت بزرگی غیر از پتروشیمی پارس وارد بازار سرمایه نشده است. در عین حال، برای افزایش سرمایه بالایی نیز مجوز صادر نشده و سهام داران بزرگ هم نسبت به عرضه سهام اقدام نکرده اند .

اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه نهاد ناظر چند ابزار سریع برای پاسخگویی به عطش بازار دارد؛ تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها در زمان پذیرش، متعهد به عرضه سهام تا ۲۰ درصد می شوند. اما هستند شرکت هایی که بیش از ۱۰ سال از پذیرششان گذشته، اما تعهد اولیه خود را انجام نداده اند.

رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، با بیان اینکه منظور از عرضه سهام ، فروش به ثمن بخس نیست، گفت: منظور مدیریت سهام شرکت به منظور ایجاد رشد پایدار با نرخ منطقی در بازار است. بدیهی است که نمی توان انتظار داشت سهام یک شرکت به مدت طولانی روزانه ۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کند و عملکرد صحیح سهام داران عمده از زیان های آتی پیشگیری می کند.