کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آذر ماه سال جاری

11 مارس 2018
کد خبر : 976336به گزارش واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه‎گذاری ایران و به نقل از تعادل، در این گزارش بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه ایران در آذر امسال نسبت به ماه گذشته آن و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ (آذر ۹۵) مقایسه شده و علاوه بر این، مقایسه‌یی با بازدهی بازار سرمایه در آذر نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته نیز صورت گرفته است. در ماه یاد شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نسبت به آبان ۹۶ بازدهی معادل ۱٫۵۲درصد داشتند که از بازدهی شاخص کل بورس تهران در آذر ۹۶ نسبت به ماه گذشته‌ (معادل ۷٫۵۹درصد) ‌کمتر است. بازدهی این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آذر نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دوره ۱۲ ماهه) ‌۱۹٫۲درصد است که به میزان ناچیزی از بازدهی شاخص کل بورس تهران در دوره مشابه کمتر است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نیز، در آذر نسبت به آبان امسال معادل ۴٫۳۲درصد بازدهی داشتند که از بازدهی بازار سرمایه در مدت مشابه کمتر است. این نوع از صندوق‌ها در آذر ۹۶ نسبت به آذر سال گذشته بازده ۱۸٫۱۹درصدی را به ثبت رساندند که از بازدهی بازار سهام در دوره مشابه کمتر است. بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در آذر نسبت به ماه گذشته ۶٫۱۲درصد بوده که از بازدهی شاخص کل بورس تهران کمتر بوده ولی نسبت به بازدهی سایر صندوق‌ها به آن بسیار نزدیک است ولی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۶ دارای بازدهی ۱۴٫۳۱درصدی هستند که از بازدهی بازار در دوره مشابه به‌مراتب کمتر است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، در آذر ۹۶ نسبت به آبان بازدهی ۳٫۵۶درصدی داشتند ولی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذر بازده منفی را به ثبت رساندند.

در مدت یک ماهه مورد بحث بیشترین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است که بازده ۶٫۱۲درصدی را به ثبت رساندند و کمترین بازده مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بوده است.

در آذر ۹۶ نسبت به آذر ۹۵، بیشترین بازدهی (۱۹٫۰۲درصد) را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به خود اختصاص دادند و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی منفی بوده است. به‌طور کلی روند نرخ بازده ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۶ نوسانی بوده ولی از مهر ماه روند صعودی را در پیش گرفته جز بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که کاهش یافته است. بازدهی ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال جاری، بین ۱٫۴ تا ۱٫۸درصد در نوسان بوده است. در سال ۹۶ کمترین بازدهی ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام منفی ۲٫۸درصد بوده که در خرداد ماه اتفاق افتاده و بیشترین نرخ بازده ماهانه در آذر ماه با نرخ ۶٫۱درصد روی داده است. کمترین و بیشترین نرخ بازده ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط در سال ۹۶ منفی ۱٫۸درصد (خرداد ماه) و ۴٫۳درصد (آذر ماه) بوده است. براساس این آمارها، بازدهی نقطه به نقطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال ۹۶، بین ۱۸٫۶ تا ۱۹٫۲درصد در نوسان بوده است. در سال ۹۶ کمترین بازدهی نقطه به نقطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام ۱٫۶درصد بوده که در فروردین ماه اتفاق افتاده و بیشترین نرخ بازده در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با نرخ ۱۴٫۳درصد روی داده است. کمترین و بیشترین نرخ بازده نقطه به نقطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط در سال ۹۶ به میزان ۸٫۱درصد (مرداد ماه) و ۱۸٫۲درصد (آذر ماه) بوده است.

گروه اقتصاد کلان  

براساس آمارهای وزارت اقتصاد، در سال جاری بازدهی نقطه به نقطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد کمترین بازدهی نقطه به نقطه (درصد بازدهی فروردین ۹۶ نسبت به فروردین ۹۵) این صندوق‌ها به میزان ۱٫۶درصد و بیشترین آن که در آذر اتفاق افتاده است، به میزان ۱۴٫۳درصد بوده است. این نوسان شدید در حالی در صندوق‌های سهام بروز کرده که در بازارهای بورس، سهام جزو کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود.

کاهش تعداد صندوق‌های سهام

به گزارش «تعادل» براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه ایران به چهار دسته کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تفکیک می‌شوند. صندوق سرمایه‌گذاری را می‌توان مانند شرکتی درنظر گرفت که با جمع‌آوری منابع پولی کوچک، به سرمایه‌گذاری در سبدی از اوراق بهادار می‌پردازد که این سبد ممکن است شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار باشد. در حقیقت صندوق سرمایه‌گذاری مجموعه‌یی است از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا به جای خرید یک سهم یا اوراق مشارکت خاص، در مجموعه‌یی از این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری کنند. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک گزارش توصیفی آمارهای مربوط به عملکرد این صندوق‌ها را در آذر ماه امسال مورد بررسی قرار داده است.

مطابق آمارهای این گزارش در آذر ۱۳۹۶، ۱۹۹صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند که نسبت به ماه آبان تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام کاهش یافته و سایر صندوق‌ها به همان تعداد ماه گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ۴۳٫۷درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه ایران از نوع سرمایه‌گذاری در سهام، ۲۳٫۷درصد مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱۳٫۶درصد اختصاصی بازارگردانی و ۱۰٫۱درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هستند.

در انتهای آذر امسال مجموع ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه آبان ۱٫۲درصد افزایش را نشان می‌دهد. ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (معادل یک‌درصد)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی (معادل ۹٫۴درصد) صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (معادل ۴٫۱درصد) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (معادل ۳۹٫۱درصد) در انتهای آذر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

همچنین در انتهای آذر امسال به میزان ۹۷٫۵درصد از کل ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه ایران مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱٫۴درصد مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و ۱٫۱درصد مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط است. در پایان آذر تعداد سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه ایران معادل ۲٫۳میلیون نفر بوده که نسبت به ماه آبان ۰٫۴درصد کاهش داشته است. ۹۸٫۷درصد از کل سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آذر ماه، سرمایه‌گذاران حقیقی هستند که نسبت به آبان معادل ۰٫۴درصد کاهش یافته‌اند. در زمان یاد شده تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به ماه گذشته ۰٫۱درصد کاهش یافته که بیشترین کاهش آن مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است. تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت و اختصاصی بازارگردانی در انتهای آذر نسبت به ماه گذشته کاهش یافته ولی تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در صندوق‌های مختلط افزایش داشته است.

  ترکیب دارایی‌ها

مجموع ارزش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران ۹۷٫۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه آبان ۲۴٫۱درصد افزایش یافته است. در مدت مذکور ارزش سهام صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی با ۸۸٫۶درصد افزایش نسبت به ماه گذشته، دارای بیشترین رشد در ارزش سهام بوده و در رده بعدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (حدود ۳۰٫۷درصد) قرار گرفته‌اند. در آذر ماه مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه ایران ۷۴٫۴درصد از منابع مالی خود را به‌صورت گواهی سپرده و سپرده بانکی، ۱۸٫۱درصد به شکل اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۶درصد در سهام و حق تقدم سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ماه مذکور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت معادل ۷۵٫۶درصد از دارایی‌های خود را در گواهی سپرده و سپرده بانکی، ۱۸٫۴درصد در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرد‌ه‌اند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط معادل ۶۷درصد در گواهی سپرده و سپرده بانکی، ۲۶٫۲درصد در سهام و حق تقدم سهام و ۵٫۶درصد در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ۸۵٫۳درصد سهام و حق تقدم سهام، ۵درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۴٫۴درصد گواهی سپرده و سپرده بانکی، ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را در آذر ۹۶ تشکیل می‌دهد. ترکیب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در آذر ۹۶، ۸۳٫۹درصد سهام و حق تقدم سهام ۷٫۵درصد گواهی سپرده و سپرده بانکی و ۲٫۶درصد نقد است.