کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


معرفی کانون

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، تشکلی خودانتظام به شکل غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در اجرای ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و براساس «دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار» برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و از مصادیق کانون‌های تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.
منابع مالی کانون از طریق حق عضویت اولیه، حق عضویت سالانه، سپرده‌های اعضا، کمک‌های بلاعوض، درآمد دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی، درآمدهای سپرده بانکی، اوراق مشارکت و گواهی سپرده و یا منابع دیگر تأمین می‌شود.
سال مالی کانون از اول دی ماه هر سال آغاز و سی‌ام آذرماه سال بعد پایان می‌یابد.
•    ارکان کانون
* مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
* هیأت‌مدیره
* هیأت‌سازش و رسیدگی به تخلفات
* بازرس/ حسابرس
•    اعضای کانون
نهادهای مالی مشمول ثبت نیزد سبا (سازمان بورس و اوراق بهادار) شامل:
* شرکت‌های سرمایه‌گذاری
* انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های بازنشستگی
* شرکت‌های هلدینگ
* شرکت‌های تأمین سرمایه
* سایر نهادهای سرمایه‌گذاری
•    مزایای عضویت در کانون
* استفاده از حقوق صنفی
* استفاده از خدمات مشاوره‌ای
* تخفیف شرکت در کارگاه‌های آموزشی
* شرکت در دوره‌های آموزشی رایگان
* استفاده از خدمات کلینیک حقوقی
* توسعه همکاری حرفه‌ای بین اعضاء
* هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات
* معرفی شرکت‌ها از طریق رسانه‌های جمعی
* دعوت در نشست‌ها
* برگزاری نشست‌های تخصصی به پیشنهاد اعضاء
* استفاده از گزارش‌های تحلیلی با تخفیف ویژه
* ارسال رایگان گزارش‌ها و بولتن‌های خبری
* بازدید از شرکت‌های مطرح و صنایع بورسی