کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


معرفی نماینده کانون جهت شرکت در جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار

11 فوریه 2018
کد خبر : 975888بنابر حکمی دکتر مریم ابراهیمی به‌عنوان نماینده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران جهت شرکت در جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شد.

 

10821