کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
ردیف عنوان تاریخ فایل
 ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه ۹۰/۰۸/۲۱  pdf2
۲ الزام به عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ۹۸/۰۲/۳۰ pdf2