کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دبیر اجرایی اولین جشنواره تحلیل برتر  

 

download (3) رمضانعلی سلمانی‌نژاد

دکتری مدیریت تولید و عملیات

قائم‌مقام دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی