کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


لزوم ادامه عرضه نفت در بورس اوراق بهادار

19 نوامبر 2018
کد خبر : 978519مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توجه جدی به موضوع تحریم و بررسی و اجرای راهکارهای مقابله با آن را از اولویت‎های کاری اعلام کرد و گفت: سیاست‌گذاریهایی در نفت انجام شده که با اجرای آن‌ها میتوان آثار نامطلوب تحریم را کاهش داد.

به‌گزارش روابط‌عمومی کانون به‌نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مسعود کرباسیان با تاکید بر اجرای طرح عرضه نفت در بورس، گفت: این اقدام ارزندهای است که باید به طور جدی به آن توجه کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران توجه جدی به موضوع تحریم و بررسی و اجرای راهکارهای مقابله با آن را از اولویتهای کاری اعلام کرد و گفت: خوشبختانه در این زمینه، سیاستگذاریهایی در نفت، دولت و نظام انجام شده که با اجرای آنها میتوان آثار نامطلوب تحریم را کاهش داد.

وی با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه و یکسویه زیبنده نظام جهانی نیست و چارهای جز مقابله با آن وجود ندارد، گفت: بنده به عنوان وزیر سابق اقتصاد دور از این مسئله نیستم. امیدوارم بتوانیم با کمک همکاران نفتی، راهکارهای ترسیم شده برای مقابله با تحریمها را عملی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شتاببخشی به توسعه میدانهای مشترک غرب کارون را اولویتی اساسی برشمرد و گفت: به طور قطع با کمک همکاران و اولویتبندی طرحهای توسعهای، روند پیشرفت طرحهای این حوزه را دنبال خواهیم کرد. توسعه میدان گازی پارس جنوبی، جمعآوری گازهای همراه نفت، بازسازی و نوسازی تاسیسات و پایانههای صادراتی، پیگیری پروژههای مربوط به احداث خطوط انتقال نفت و ساخت انبارهای ذخیرهسازی نفت از دیگر مواردی است که در اولویت اجرا هستند. البته در همه این موارد کارهایی انجام شده که ما آن را به صورت جدی دنبال میکنیم.

کرباسیان ادامه داد: برقراری ارتباط با دانشگاهها و گسترش بخش پژوهش و توسعه، توجه به مسئولیتهای اجتماعی، استفاده از توان پیمانکاران داخلی و حمایت از سازندگان به ویژه در این شرایط حساس، از دیگر اولویت‌های کاری است.

وی گفت: بنده به عنوان شخصی با سابقه طولانی در بخش صنعت، حمایت خود را از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی اعلام میکنم، به‌ویژه در شرایط تحریم که باید بیش از پیش به توان سازندگان داخلی اعتماد و از آنها حمایت کرد