کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


فضاسازی اقتصادی مناسب، پاشنه آشیل در جذب سرمایه گذار خارجی است

30 آگوست 2016
کد خبر : 971781پاشنه آشیل بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران خارجی این است که برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران فضا سازی مناسبی انجام شود.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین (عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)، ضمن اشاره به روش های نوین تامین مالی، گفت: ابزارهای نوین مالی پس از تصویب قانون توسعه ابزارها، در بازار مالی کشور رواج پیدا کرد و انواع صکوک، صندوق پروژه، صندوق های زمین و ساختمان و سرمایه گذاری های مخاطره پذیر راه اندازی شد، بر این اساس می توان گفت که از جهت توسعه ابزارها تا کنون وضعیت رضایت بخشی را در پیش گرفته ایم.

وی افزود: البته توسعه ابزارها می تواند بهتر از این هم باشد؛ اصولا بازار سرمایه در هر کشوری به خلاقیت و نوآوری نیاز دارد و بازار سرمایه ما نیز جدا از این قاعده مستثنی نیست. از این روی، در حوزه های مختلف به خصوص حوزه تامین مالی پروژه ها و انتشار ابزارهای بدهی و تاسیس نهادهای مالی و نیز در حوزه ابزارهای نوین سرمایه‌ای می‌توانیم شاهد جهش و توسعه در بازار سرمایه کشور باشیم.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پاسخ به این پرسش که شرکتهای تامین سرمایه چه میزان در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق بوده اند، گفت: بازار مالی کشور بیش از یک دهه از بازار مالی دنیا جدا بوده و سرمایه گذارانی که قصد داشتند پول خود را وارد بازار مالی کشور کنند تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار داشتند و بازار ایران را با ریسک بالا می دیدند.

وی اضافه کرد: در خصوص جذب سرمایه گذاران خارجی، با وجود اینکه اقداماتی صورت گرفته و موفقیت هایی نیز حاصل شده است، اما هنوز موفق نبوده ایم و این موضوع ارتباطی به ارکان بازار سرمایه نداشته و به فضای کلی که طی یک دهه اخیر برای بازار مالی و کل اقتصاد جریان سازی شده است، برمی گردد.

نادی قمی با اشاره به نقش شرکت های تامین سرمایه در جذب سرمایه گذاری خارجی، گفت: شرکت های تامین سرمایه و سایر ارکان بازار تلاش خود را می کنند تا با ایجاد صندوق در بازارهای خارجی یا انتشار اوراق ارزی نقش موثری در جذب سرمایه گذاران خارجی داشته باشند.

وی در ادامه به نقش سازمان بورس در این زمینه اشاره کرد و گفت: سازمان بورس هم می تواند در این خصوص با نهادهای نظارتی سایر بورس ها تفاهم نامه امضا کند و فعالیت نهادهای مالی ایران در بورس های خارجی و همچنین فعالیت سرمایه گذار خارجی را روان سازی کند.

به گفته مدیرعامل تامین سرمایه نوین، فعالیت ارکان بازار سرمایه در خصوص جذب سرمایه گذاران خارجی رضایت بخش نبوده است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من پاشنه آشیل بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران خارجی این است که برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران فضا سازی مناسب داشته باشد.

نادی قمی ادامه داد: در کشور برای ورود سرمایه گذار خارجی اقدام خاصی صورت نگرفته و روان سازی مناسبی نیز انجام نشده است؛ به طوری که اگر کسی در بازار سرمایه سهم خریداری کند و بخواهد سود سهام خود را دریافت کند، مسیر همواری را پیش‌رو ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که راه حل جذب پول های هنگفت سرمایه گذاران خارجی این است که ابتدا ابزارها و زیرساخت های شرکت سپرده گذاری مرکزی در این زمینه به روز شود.