کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


فراخوان کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران جهت اعلام نظر اعضا در خصوص دستورالعمل پیشنهادی تأسیس و فعالیت “گروه خدمات بازار سرمایه”

01 فوریه 2017
کد خبر : 972694از کلیه شرکت‌های محترم عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تقاضا می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس دستورالعمل تأسیس و فعالیت “گروه خدمات بازار سرمایه” جهت جمع بندی و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ به کانون اعلام نمایند.

pdfpdf فایل پیش نویس دستورالعمل تأسیس و فعالیت “گروه خدمات بازار سرمایه”