کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


فراخوان نظرات اعضای کانون درخصوص «دستورالعمل نحوه اعطای مجوز تأسیس و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی»

08 مه 2018
کد خبر : 976737به اطلاع می‌رساند، آخرین ویرایش «دستورالعمل نحوه اعطای مجوز تأسیس و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی» که در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نمایندگان محترم کانون بررسی گردید، جهت استحضار و اعلام نظر تقدیم حضور می‌گردد.

کلیه اعضا می‌توانند نظرات و پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی خود را درخصوص دستورالعمل مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ به اطلاع کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برسانند.

 

 «دستورالعمل نحوه اعطای مجوز تأسیس و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی»