کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


صورت‌های مالی حسابرسی شده کانون برای سال مالی منتهی به آذرماه ۹۶ منتشر شد

25 فوریه 2018
کد خبر : 976147کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با هدف ارتقاء سطح شفافیت در بازار سرمایه، اقدام به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده خود (سال مالی منتهی به آذرماه ۹۶) نموده است. 
سعید اسلامی‌بیدگلی (دبیرکل کانون): امیدواریم این اقدام کانون، گامی در راستای ترویج شفافیت در دیگر بخش‌ها و ارکان بازار سرمایه باشد.