کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


صندوق های جسورانه ایده هاى خلاقانه را داخل کشور نگه می‌دارد

25 دسامبر 2016
کد خبر : 972201با توجه به کارا بودن صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه عمومى، طراحى آن به سازمان بورس پیشنهاد شد و در نتیجه با تلاش هاى گسترده این سازمان و شرکت فرابورس اساسنامه و امید نامه آن تدوین و طراحى آن آغاز شد و امروز در مرحله اجرا قرار دارد و در حال حاضر موافقت اصولى براى تأسیس پنج صندوق از سوى سازمان بورس صادر شد.

صبح روز (شنبه ٤ دی ماه) دوازدهمین و سیزدهمین نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» با هدف معرفی ظرفیت‌های شرکت «گز سکه» یکی از نخستین شرکت‌های پذیرش شده در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین «صندوق سرمایه ‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی» با حضور على اسلامى بیدگلى، رییس هیأت مدیره  شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) ، در فرابورس ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و به نقل از سنا، على اسلامى بیدگلى در ابتداى این نشست، عنوان کرد: تلاش براى راه اندازى صندوق سرمایه گذارى جسورانه یکم آرمان آتى از مهر ماه سال ٩٣ با هدف تکمیل چرخه سرمایه گذارى شرکت هاى دانش بنیان و توسعه اکوسیستم استارتاپى و کارآفرینى آغاز شد.
وى با بیان اینکه در گذشته ظرفیت لازم براى سرمایه گذارى روى شرکت هاى ایده محور و خلاق وجود نداشت، گفت: شرایط این شرکت ها به شکلى بود که افراد نوآور، خلاق و کارآفرین، ایده هاى خود را به سایر کشورها پیشنهاد دهند و در نتیجه یک سرمایه با ارزش از کشور خارج شود، به همین دلیل ایده راه اندازى صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه شکل گرفت.

اسلامى به انواع سرمایه گذارى هاى جسورانه اشاره کرد و بیان داشت: سرمایه گذارى هاى جسورانه به دو دسته خصوصى و عمومى قابل تقسیم است. در برخى از کشورها مانند ایالات متحده سرمایه گذارى روى شرکت هاى ایده محور و دانش بنیان از طریق صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه خصوصی صورت مى گیرد و در برخى دیگر مانند انگلیس، این سرمایه گذارى ها از طریق صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه قابل عرضه در بورس انجام مى شود.

وى با بیان اینکه حجم سرمایه گذارى در صندوق هاى نوع عمومى گسترده تَر از نوع اول است، گفت: صندوق هاى نوع دوم به دلیل قابلیت عرضه در بورس از شفافیت بالاترى برخوردارند و همچنین ارزش گذارى آنها منصفانه است. در نتیجه سرمایه گذاران خرد تمایل بیشترى به آن دارند.

به گفته رییس هیأت مدیره آرمان آتى با توجه به کارا بودن صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه عمومى، طراحى آن به سازمان بورس پیشنهاد شد و در نتیجه با تلاش هاى گسترده این سازمان و شرکت فرابورس اساس نامه و امید نامه آن تدوین و طراحى آن آغاز شد و امروز در مرحله اجرا قرار دارد و در حال حاضر موافقت اصولى براى تأسیس ٥ صندوق از سوى سازمان بورس صادر شد.

وى ابراز امیدوارى کرد با تأسیس صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه ایده هاى خلاقانه در داخل کشور باقى بماند و ادامه داد: در گذشته از نیروى مهندسى کشور در فعالیت هاى جارى استفاده مى شد و رانت ها و نرخ تورم باعث مى شد سازمان هاى بزرگ اقتصادى که معمولا هم دولتى بودند به بهره ورى توجه نکنند، اما امروز رانت ها حذف شده و تورم مهار شده و سازمان هاى اقتصادى خصوصى و دولتى به دنبال افزایش بهره ورى هستند و از آنجا که ایده ها و خلاقیت مهمترین عامل بهره ورى است بنابرین توجه به آن به امرى ضرورى تبدیل شده است.

اسلامى فعالیت صندوق سرمایه گذارى جسورانه آرمان آتى را تشریح کرد و گفت: صندوق ما تک رشته اى است و در حوزه IT وICT فعالیت خواهیم داشت. بخش بزرگى از شرکت هاى بزرگ دنیا مانند گوگل یا مایکروسافت در این حوزه فعالیت مى کنند و منابع ابتدایى این شرکت ها نیز از طریق صندوق هاى جسورانه تامین شده است.

وى با بیان اینکه صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه در سطوح مختلفى سرمایه گذارى می کنند، ادامه داد: سرمایه گذارى روى این شرکت ها می تواند از مرحله ایده یا در زمانى که شانس موفقیت براى آنها إیجاد شده انجام شود که در نتیجه هرچه سرمایه گذارى در مراحل اولیه صورت بگیرد ریسک بیشتر و بازده بیشتر خواهد داشت.

اسلامی به سرمایه گذاران خرد توصیه کرد، بخش کمى از سرمایه هاى خود را وارد این عرصه کنند و افزود: با توجه به شرایط فعلى، صندوق ما در سطح اول سرمایه گذارى خود را انجام خواهد داد و ایده ها را از پارک هاى فن آورى شناسایى خواهد کرد و در نتیجه باید به آن نگاه بلند مدت داشت.

گفتنی است “صندوق سرمایه گذارى جسورانه یکم آرمان آتى” با هدف سرمایه گذارى در طرح ها و شرکت هاى ایده محور فعالیت خود را شروع کرده و پذیره نویسى آن به زودى آغاز مى شود.