کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


شفاف‌سازی داوطلبانه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

17 مارس 2019
کد خبر : 979331کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی، تصمیم به انتشار گزارش فعالیت هیئت‌مدیره، اظهار نظر حسابرس و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ گرفته است. اگرچه کانون موظف به افشای عمومی این گزارشات نیست و مدارک و مستندات لازم به نهادهای ناظر و اعضا ارائه شده است.

اما امیدواریم این اقدام به ارتقای شفافیت مجموعه بازار سرمایه بی‌انجامد و گامی باشد در جهت افزایش اعتماد به این نهاد.

انتشار گزارشات و صورت‌های مالی، وعده دبیرکل در جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون بود. امیدواریم همه ارکان بازار سرمایه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌های خود را منتشر نمایند.

 

گزارش فعالیت هئیت مدیره کانون نهادهای‌ سرمایه‌گذاری ایران 

صورت‌های مالی کانون در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و بازرس به هیئیت مدیره