کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


آغاز ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری

24 ژانویه 2017
کد خبر : 972567ششمین همایش سیاستهای پولی و چالش های بانکداری و تولید، درحالی با حضور مقامات بانک مرکزی آغاز شد که راهکار اصلی مورد نظر اقتصاددانان، یخ زدایی از دارایی های منجمد است.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذای ایران به نقل از خبرگزاری بسیج: در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکی بانکداری و تولید گفت: در دهه های گذشته نیاز تامین مالی از جمله مشکلات اقتصاد ایران بوده که بر این اساس، باید به این نکته هم توجه داشت که در صورت عدم وصول به اجماع نظری در حل این مساله، بیم آن می رود که راهکارهای نادرست قبلی به اقتصاد کشور تحمیل شده و کشور را به دور باطل تصمیمات نادرست و بحران های اقتصادی قبلی بازگرداند.

این اقتصاددان افزود: متاسفانه تجربیات گذشته دال بر این است که خطر تصمیمات و سیاستگذاری های نادرست، در کمین اقتصاد کشور است و راهی نیز جز هم اندیشی گروههای تصمیم گیر نیست. بر این اساس، وصول به اجماع نظری که متضمن تامین منابع همه فعالیت های اقتصادی سالم، هم راستا با منافع ملی و مردم باشد، تنها ریلی است که می تواند اقدام و حرکت مطمئن در این مسیر را رقم زند.

به گفته میرزاخانی، گره تامین مالی فعالیت های اقتصادی روی دیگر مشکلات نظام بانکی کشور است که بخش قابل تاملی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ درصد دارایی های آن، به شکل منجمد درآمدها است، بر این اساس راهکار اصلی معطوف به یخ زدایی از این دارایی های منجمد است تا هم محدودیت منابع رفع شود و هم سایه نگرانی از روی بانکها کنار رود. در عین حال عطش نقدینگی بخش تولید نیز فرو خواهد نشست.