کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


حضور کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه

16 جولای 2016
کد خبر : 971430کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در نهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه در سالن ۳۵ و در کنار سایر ارکان بازار سرمایه حضور داشته است که گزیده ای از تصاویر آن در گزارشهای تصویری قابل مشاهده می باشد.

این نمایشگاه  از تاریخ ۱۹ الی ۲۳ تیرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران دایر بود.

گزارش تصویری یک

گزارش تصویری دو