کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


سکانداری بورس تهران برای پنجمین دور متوالی

15 نوامبر 2016
کد خبر : 971991صبح روز گذشته هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران با حضور همه نمایندگان اعضای حقوقی تشکیل جلسه داد و به اتفاق آراء حسن قالیباف اصل برای دو سال دیگر در سمت مدیر عامل این شرکت ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نق از سنا، علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: صبح روز گذشته هیات مدیره شرکت بورس با حضور همه نمایندگان اعضای حقوقی تشکیل جلسه داد و طی آن اسماعیل فدایی نژاد به نمایندگی از گروه بانک تجارت به عنوان رییس هیات مدیره و امین تفرشی به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند.

وی افزود: در این جلسه به اتفاق آراء حسن قالیباف اصل برای دو سال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر عامل و سخنگوی بورس اوراق بهادار تهران ابقاء شد.

دبیر جلسه هیات مدیره بورس تهران با اشاره به حضور اعضای جدید هیات مدیره این شرکت سهامی عام در جلسه دیروز گفت: در این جلسه فرهاد عبدالله زاده به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مجتبی تقی پور به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر، جمشید ایمانی به نمایندگی از گروه تامین اجتماعی و نعیمی قائم مقام پژمان شعبان پور به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در این جلسه حضور داشتند.

به گزارش فارس در این جلسه مصطفی ضرغامی نیز به نمایندگی از گروه مالی ملت حضور داشته که بجای مهدی قدمی به تازگی به این هیات مدیره معرفی و در حال احراز صلاحیت است.

صحرایی همچنین از تعیین اعضای کمیته های داخلی بورس تهران در جلسه روز گذشته نیز خبر داد و گفت: در این جلسه اعضای کمیته حسابرسی،کمیته جبران خدمات، کمیته قوانین و مقررات ، کمیته ریسک و راهبرد و در نهایت کمیته ساختمان تعیین شدند.

حسن قالیباف اصل از مدیران خوشنام بورس تهران است که از سال ۱۳۸۷ تا کنون به عنوان دومین سکاندار این بازار پس از تصویب قانون بازار سرمایه مصوب اول آذر ماه ۱۳۸۴ شناخته شده است.