کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


سهامدار حقیقی، سرمایه اجتماعی شرکت است

05 سپتامبر 2016
کد خبر : 971850ورود اشخاص حقیقی به شرکت های بورسی موجب افزایش شفافیت مالی و عملکردی این شرکت ها می شود.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، غلامرضا سلیمانی امیری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) گفت: هدف اصلی بورسی شدن شرکت های تولیدی و صنعتی این است که بتوانند سهام خود را به اشخاص حقیقی هم عرضه و آنها را در سود و زیان شریک کنند؛ لذا مدیران این شرکت ها ملزم می شوند اطلاعات کامل را در اختیار این سهامداران هم قرار دهند و این موضوع در نهایت باعث افزایش شفافیت مالی و عملکردی شرکت ها و به نوعی رشد و توسعه شرکت ها خواهد شد .

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر افزود: اگرچه ممکن است میزان درصد سهامداران اشخاص حقیقی زیاد نباشد، ولی از زمانی که یک شرکت، سهامی عام می شود و اشخاص حقیقی در آن سهامدار می شوند، مشروعیت آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

سلیمانی اظهار داشت: حضور قوی تر اشخاص حقیقی در یک شرکت، نشانه آن است که این شرکت از مقبولیت اجتماعی بیشتری برخوردار است و این ارزشی است که باید به آن ارج نهاد.

وی ادامه داد: آن شرکت هایی که نهادهای سرمایه گذاری سهامدار عمده آن هستند و اشخاص حقیقی هم در آن سهامدار هستند، باید سعی کنند اطلاعاتی را منتشر کنند که اشخاص حقیقی راغب شوند سهام خود را در بلند مدت نیز در این شرکت ها نگه دارند.

سلیمانی خاطر نشان کرد:  ورود اشخاص حقیقی به این شرکت ها به عنوان سهامدار و پایداری و ماندگاری آنها  به  نوعی ارزش برای خود این شرکت ها نیز محسوب می شود .

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر گفت: در شرکت هایی که اشخاص حقیقی حضور کوتاه مدت دارند،  سهمی را می خرند و بعد هم  سود کوتاه مدتی می گیرند و خارج می شوند، بدون آنکه هیچ نوع وفاداری، پایداری و ماندگاری در این شرکت ها شکل بگیرد. این شرکت ها زیاد موفق نیستند، چون  فقط سودآوری – آن هم سود  کوتاه مدت – را دنبال می کنند .

سلیمانی اضافه کرد: برعکس، در شرکت هایی که توانسته اند اشخاص حقیقی را جذب کنند و اینها را نگه دارند ، ضمن ارزش آفرینی، به نوعی وفاداری سهامداری  نیز ایجاد می شود که نوعی سرمایه اجتماعی برای شرکت هاست.

وی ادامه داد: بسیاری از شرکت ها که در این کار موفق می شوند،  از پول همین سهامداران و از  محل افزایش سرمایه ایجاد شده ، طرح های توسعه ای را به اجرا می گذارند و رشد می کنند.  رشد این شرکت ها هم به نوبه خود منجر به این می شود که ارزش سهام این سهامداران بیشتر شود؛ بنابراین، سهامداران راغب  می شوند که بیشتر در افزایش سرمایه، شرکت کنند.

سلیمانی با اشاره به اینکه ورود سرمایه بیشتر، باعث رشد بیشتر شرکت ها می شود و این امر میان سهامداران و شرکت ها هم افزایی ایجاد می کند، افزود: به همین دلیل آن دسته از شرکت هایی که می توانند از طریق افزایش سرمایه یا نگهداری سهامدار حقیقی رشد کنند، بسیار موفق هستند.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر  با بیان اینکه شرکت موفق، تنها آن شرکتی نیست که از منابع مالی بانک ها استفاده کند ، گفت: هنر یک شرکت بورسی این است که بتواند اشخاص حقیقی بیشتری جذب کند  و هرکس اشخاص حقیقی بیشتری جذب کند، شناوری سهام آن نیز بیشتر و در نهایت به کارآیی بالاتر  بازار منجر می شود .