کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


سعید اسلامی بیدگلی، کانون نهادها سه ریسک‌ جدی برای بازارسرمایه

13 مه 2017
کد خبر : 973288از مهمترین ریسک های بازار سرمایه مشکلات شبکه پولی کشور است که ممکن است به بازار سرمایه سرایت کند، همچنین احتمال دارد عواقب مشکلات حوزه بازنشستگی نیز دامن‌گیر بازارسرمایه شود، علاوه بر اینها بخش تولیدی هنوز به تکاپوی جدی نیفتاده است.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، به نقل از عصر مالی، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در خصوص روند بازار سهام در سالهای اخیر با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری بود، گفت: بخشی از اصلاحات ساختاری اقتصاد ناگزیر بود و تورم باید از محدوده های ۴۰ درصدی کاهش پیدا می کرد، بنابراین بازار سرمایه نیز از این شرایط مستثنی نبود چراکه بورس همبستگی جدی با بخش واقعی اقتصاد دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشور امسال به رشد اقتصادی مطلوبی رسید، افزود: مهمترین دلیل این رشد رفع موانع فروش نفت و رسیدن به ظرفیت ها و فروش نفت های روی آب بود.

وی رشد بخش غیر نفتی کشور را حدود یک درصد اعلام کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد طبیعی است بازار سرمایه بازدهی جدی نداشته باشد.

اسلامی به نرخ های بازار پول اشاره کرد و ادامه داد: نرخ های بازار پول کاذب هستند و نشانه بیماری در نظام پولی کشور است کما اینکه هر از گاهی خبرهای بدی از سیستم پولی کشور به گوش می رسد.

وی با تاکید بر اینکه رقابت با نرخ های بالای بازار پول منطقی و معقول نیست، افزود: رقابت با چنین نرخ هایی به بازار سرمایه نیز آسیب جدی می زند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه برای حرکت مثبت مجموعه بازارهای مالی باید این گروه به سمت سلامت حرکت کنند، افزود: برای دوران آتی انتظار این است که سیسستم بانکی نرخ های خود را تصحیح کند که حتما تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه می گذارد.

اسلامی اظهار امیدوار کرد با تصحیح نرخ های بازار پول و تصحیح نوع تامین مالی دولت از بازارهای مالی و همچنین مداوم شدن رشد اقتصادی کشور بازار سرمایه هم در مسیر صعودی مداوم قرار می گیرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی ها برای اصلاح ساختاری بازار سرمایه گفت: با تغییر شرایط فرصت های سرمایه گذاری در بورس افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاران می توانند به بازدهی خوبی برسند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران فراموش نکنند که توصیه اندیشمندان حوزه مالی همیشه این بوده است که در شرایط رکودی سریع از بازار خارج نشوید، برد با سرمایه گذارانی است که صبر دارند.

اسلامی درباره صنایع برتر امسال هم گفت: امید است با بهبود شرایط اقتصادی کشور صنایع صادرات محور بتوانند حجم صادرات را افزایش دهند و با رشد سودآوری و افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه مواجه شوند.

وی در ادامه به برخی صنایع اشاره کرد که هنوز نتوانستند به ظرفیت های واقعی خود برسند و گفت: این صنایع نیز فرصت های خوبی برای افزایش سودآوری دارند و در صورتی که بتوانند با ظرفیت کامل حرکت کنند به طور قطع قیمت سهام آنها نیز در بازار رشد می کند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری، انتخابات را ریسک جدی بازار سرمایه دانست و افزود: این موضوع نه تنها بازار سرمایه بلکه اقتصاد کل کشور را درگیر می کند.