کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


رها شدن فنر تورم با روند فعلی حتمی است

21 آگوست 2017
کد خبر : 974165حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس: با روند فعلی، کش تورم در یک جایی رها خواهد شد. اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چرا که نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است؛ بنابراین چون بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است؛ چراکه قرار بود، بازار بدهی کمک کند که تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، درحالی‌که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است.

به گزارش روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌نقل از هفته‌نامه اطلاعات بورس؛ حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس گفت: امکان اینکه با بازده اسمی ۱۴ تا ۱۵ درصدی، ۲۰ درصد سود دهیم، مشکل‌ساز است؛ اما اصلاح این موضوع نیز می‌تواند به ما صدمه تورمی بزند. او افزود: این بهترین راهی است که دولت زیان بانک‌ها را بدهد، اما باید هزینه تورمی آن را نیز بپذیرد؛ پس این یک تله اقتصادی است که اگر حتی این مسأله را حل کنیم، دچار تورم هستیم و اگر هم حل نکنیم، اشتغال و تولید امکان‌پذیر نیست.

دکتر عبد تبریزی

عبده‌تبریزی با بیان اینکه با روند فعلی، کش تورم در یک جایی رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چرا که نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است؛ بنابراین چون بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است؛ چراکه قرار بود، بازار بدهی کمک کند که تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، درحالی‌که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است. وی افزود: درخواست ما این بود که بازار بدهی کمک کند که دولت بدهی خود را تاریخ‌دار کند، اما دولت به‌عنوان یک منبع درآمد به این بازار نگاه کرده است و وارد بازی شده است.