کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


رتبه نخست بورس تهران در فیاس از نظر تعداد شرکت‌های پذیرفته شده

17 نوامبر 2018
کد خبر : 978491دبیرخانه فدراسیون بورس های اروپا ـ آسیایی(فیاس) گزارش کارآمدی کسب و کار اعضای خود در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد و طی آن شرکت بورس اوراق بهادار تهران رتبه نخست در بیشترین شرکت‌های پذیرفته شده را به دست آورد.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از بورس تهران، این گزارش بر اساس سال مالی منتهی به پایان ۲۰۱۷ تهیه شده است و اعضای فدراسیون بورس های اروپا ـ آسیایی (FEAS) بر اساس اندازه، منطقه، ساختار قانونی، محصولات معاملاتی و انتفاعی/غیرانتفاعی بودن طبقه بندی شده اند.

این گزارش می افزاید: بورس‌های دارای کمتر از ۵۰ نفر پرسنل به عنوان بورس‌های کوچک، بین ۵۱ تا ۲۵۰ نفر پرسنل بورس‌های متوسط و بیش از ۲۵۱ نفر پرسنل به عنوان بورس‌های بزرگ نام‌گذاری شده اند.

گفتنی است مجموعا ۱۷ بورس از اعضای فیاس (از جمله بورس تهران) در نظرسنجی برای تهیه این گزارش مشارکت کردند.

در ادامه، خلاصه ای از بخش‌های مختلف گزارش و نتایج نظرسنجی ارایه می شود.

وضعیت جمعیتی کشور:

 بر اساس داده های بانک جهانی، از حیث جمعیت ایران با بیش از ۸۰ میلیون نفر، پس از مصر، دومین کشور بزرگ عضو فیاس است.

وضعیت اعضای شرکت کننده در نظرسنجی

 بورس تهران با ۳۲۶ شرکت پذیرش شده، بزرگترین عضو فدراسیون به حساب می آید، هرچند در برخی از اعضا، حجم اوراق بدهی بسیار قابل توجه است. تعداد اعضای معاملاتی فعال در بورس ها نیز از معیارهای تهیه این گزارش بوده و بر اساس آن بورس تهران با ۱۰۸ کارگزار حائز رتبه سوم فیاس است.

 همچنین ارزش بازار به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی بورس ها مد نظر قرار گرفته و نشان می دهد بورس تهران در این شاخص رتبه دوم را در اختیار دارد.

عملکرد مالی اعضا

 ۶۰ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی فیاس را اعضای غیرانتفاعی و ۴۰ درصد آنها را بورس های انتفاعی تشکیل می دهند. متوسط حاشیه سود تمام بورس های عضو فیاس ۳۱ درصد اعلام شده است.

منابع درآمدی

بورس های عضو فدراسیون به گروه های اصلی زیر تقسیم می شود: معاملات، پذیرش، انتشار داده، هزینه عضویت، محصولات فناوری و خدمات پس از معامله.

شایان ذکر است نتایج سال گذشته هم نشان داد، همانند سال ۲۰۱۶ بورس ها عمدتا درآمد خود را از فعالان بازار کسب می کنند و هزینه کمتری را بر ناشران بورسی اعمال می کنند.