کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


رئیس شورای سیاستگذاری اولین جشنواره تحلیل برتر

 

57469356 سعید اسلامی بیدگلی دکتری مالی و تحلیل‌گر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری (CIIA) دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

استادیار مالی و بیمه دانشگاه علامه طباطبایی