کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


رئیس ایدرو تغییر کرد

02 آوریل 2016
کد خبر : 97107به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از بورس پرس، در حالی حواشی صنعت خودرو بعد از اعلام کنار گذاشتن نوروز زاده ( رئیس سازمان گسترش) از ریاست هیات مدیره سایپا وارد دور تازه ایی شده بود که طی هفته های اخیر ، کش و قوس مدیریتی در سازمان گسترش به اوج رسیده بود. چرا که در برابر برنامه اکید نوروز زاده برای تغییر مدیرعامل سایپا، وزیر صنعت هم پیگیر تغییر وی از ریاست سازمان گسترش بود.

 

به این ترتیب بعد از چندین روز، مشخص شد قدرت وزیر صنعت بیشتر بوده و با حکم وی ، منصور معظمی معاون سابق وزیر نفت (زنگنه) جانشین نوروززاده در سازمان گسترش شد تا خیال شرکت هایی چون سایپا راحت شود.

 

براساس این گزارش، مراسم تودیع و معارفه نوروززاده و معظمی هم اکنون در وزارت صنعت با حضور نعمت زاده در حال برگزاری است.

نوروززاده خردادماه سال گذشته با حکم وزیر صنعت مدیرعامل ایدرو شده بود. منصور معظمی هم چند ماه پیش از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت استعفا کرده و به عنوان مشاور زنگنه انتخاب شده بود. وی پیشتر هم سرپرست معاونت بین الملل وزارت نفت بوده است.