کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دوری از هیجانات کاذب بازار با تحلیل‌های مؤثر تحلیلگران

12 مه 2018
کد خبر : 976743بهروز خدارحمی، مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): تحلیلگران بازار ‌می‌توانند با تحلیل‌های اقتصادی و مالی صحیح بازار را از هیجان‌های منفی و کاذب دور نگه دارند. بارها دیده شده که رفتارهای تحلیلگران در ایجاد نوسان در بازار بسیار تعیین کننده و تأثیرگذار است.

به‌گزارش روابط‌عمومی کانون به‌نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات با تاکید بر اینکه صنایع بازار سرمایه عملکرد خوبی در سال گذشته داشتند، تاکید کرد: در یک ماهه اخیر اتفاق منفی در بازار رخ نداده و اکثر گزارش های عملکردی شرکت ها، مثبت و قابل قبول بوده است که همین امر، خوش بینی به آینده را به همراه دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه ترتیب مدرس ادامه داد: در این شرایط انتظار واکنش های هیجانی و دور از منطق فعالان بازار سرمایه وجود ندارد. در عین حال، خروج آمریکا از برجام هم مسیر را برای همکاری های بهتر ایران و اروپا فراهم کرد.

وی ضمن توصیه به سرمایه گذاران برای تصمیم‌گیری به دور از هیجان های کاذب، ادامه داد: بیشترین توصیه من به تحلیلگران بازار سرمایه است نه عموم مردم. چراکه تحلیلگران با گزارش های غیر تخصصی باعث التهاب فضای بازار سرمایه می شوند.

وی با اشاره به اینکه تحلیلگران بازار سرمایه به عنوان لیدر بازار همیشه چندین سرمایه گذار را دنباله رو خود می کنند، افزود: تحلیل های مالی و اقتصادی در خصوص صنایع بورسی ، وضعیت بنیادی بازار سرمایه ، ارتباط ارکان اقتصادی با بازار سرمایه و امثال چنین موضوع هایی باید مد نظر تحلیلگران بازار سرمایه باشد.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص وضعیت بنیادی صنایع بازار سرمایه تاکید کرد: شرایط بنیادی صنایع خوب است و با توجه به اصلاح قیمتی اکثر سهام به خصوص در صنایع بزرگ بازار، نرخ ها در محدوده های حمایتی جذابی قرار دارند تا جایی که با خروج آمریکا از برجام، نمی توان افت بیشتری برای بازار متصور بود.

وی با تاکید بر اینکه بازار بیش واکنش نسبت به خبرهای سیاسی داشته است، پیشنهاد داد: صنایع بازار به خصوص صنایع بزرگ در شرایط خوبی قرار دارند و سرمایه‌گذاران با تصمیم های هیجانی اقدام به فروش سهام خود نکنند.